Przygotowanie do cynkowania

Istnieje kilka konkretnych, standardowych kroków niezbędnych do tego, aby stosownie przygotować dany element do cynkowania ogniowego. Mamy tu na myśli trzymanie się pewnej instrukcji. Po pierwsze warto wiedzieć, iż cynkowanie to regulowane jest przez normę PN EN-ISO 14713. Z ogólnych zasad cynkowania wynika natomiast, iż warunkiem obowiązkowym jest obcięcie narożników we wszelkich wewnętrznych usztywnieniach. Na nie składają się usztywniające i nadające belce trwałości – wspawane w charakterystyczny sposób węzłówki. Z kolei dobrze, aby naroża były nawiercone. Co to da? Dzięki temu realne stanie się zapewnienie pełnego, niczym nieskrępowanego przepływu cynku.

Kolejna wskazówka to wspawywanie kątowników wewnętrznych w kratowych elementach tak, żeby umożliwić pozostawienie niewielkiej przestrzeni na linii belka nośna – kątowniki wzmacniające. Podobnie, jak wyżej wspomniany sposób z nawierceniami naroży, także i ta metoda gwarantuje należyty przepływ cyku. Poza tym konstrukcja tu wymieniona jest sposobem na redukcję gromadzenia się pyłu na powierzchni. Co więcej, nie powstają też charakterystyczne pustki powietrzne, a na ich skutek – niedocynkowania.